Elizabeth Haines

Location: Canfas, Manchester House, Grosvenor Hill, Cardigan SA43 1HY

Date: 19/07/2019 - 19/08/2019

Mae Elizabeth Haines wedi byw a gweithio yn Sir Benfro am dros 40 mlynedd. Er ei bod yn gweithio’n gyson mewn llyfrau braslunio, daw ei hysbrydoliaeth o farddoniaeth a cherddoriaeth yn ogystal â’r byd naturiol. Hyfforddodd fel darlunydd, ond mae ei waith wedi esblygu’n raddol i ddull llawer mwy hyblyg a dychmygus, arddull sy’n cydbwyso rhwng topograffi a thynnu dŵr. Mae dylanwadau o baentiad Ewropeaidd a Phrydain o ddechrau’r 20fed ganrif yn amlwg.

Mae ei waith yn dwyn i gof dirwedd Ffrainc yn ogystal â Chymru ac, er ei bod wedi’i seilio ar arsylwi, fe’i disgrifir yn aml fel rhywbeth swrrealaidd a breuddwydiol. Mae hi wedi bod yn Artist Preswyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae ganddi PhD mewn Athroniaeth o Brifysgol Cymru. Mae ei thesis, The Web of Exchange, yn archwilio’r berthynas rhwng y gwahanol gelf, ac mae hi wedi cyfrannu papurau at gyfnodolion amrywiol. Mae ei gwaith yng nghasgliadau Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a Phrifysgol Cymru, yn ogystal â llawer o gasgliadau preifat. Mae hi’n arddangos yn Llundain, Caerdydd a Gorllewin Cymru, yn ogystal ag yn ei stiwdio ym Mryniau Preseli. Mae Elizabeth wedi bod yn Artist Preswyl mewn nifer o ysgolion dros y 30 mlynedd diwethaf, ac mae’n cyfuno Celf ac Athroniaeth mewn gweithdai â phobl ifanc. Gallwch fynd i mewn i baentiadau Elizabeth ar lefel syml, gan ymhyfrydu mewn lliwiau a gweadau, gan fwynhau marciau sy’n ymddangos yn amherthnasol, ond o’r rhain daw gofod mwy a ffurfiau dyfnach i’r amlwg, weithiau mae awgrymiadau o fynyddoedd a choedwigoedd, syniadau am adeiladau a choed a pho bellaf yr ewch chi. i mewn i’r llun po fwyaf sydd i’w weld. William Gibbs 2012

Upcoming Exhibitions

Ian Phillips a Anne Cakebread

06/07/2024 - 31/08/2024

Significant Forms

06/09/2024 - 06/10/2024