Natalie ac Lola Chapman - Oriel 4

Location: Canfas, Manchester House, Grosvenor Hill, Cardigan SA43 1HY

Date: 19/07/2019 - 19/08/2019

Rydym yn gyffrous i gael y chwiorydd Natalie a Lola Chapman ar y cyd yw’r gyntaf yn ein horiel newydd yn Aberteifi. Mae merched mawrion yr artist enwog Rhondda a Gorllewin Cymru George Chapman Lola a Natalie yn casglu dilyniant cryf o edmygwyr a chasglwyr.

Mae Natalie Chapman yn arlunydd ffigurol wedi’i leoli yn nhref farchnad fach Aberaeron. Ar ôl astudio Celf a Dylunio yng Ngholeg Ceredigion mae hi wedi mynd ymlaen i ennill gradd hons dosbarth cyntaf mewn celf gain yng Ngholeg Syr Gar Garmarthen. Mae hi wedi arddangos mewn sawl man gan gynnwys y gerddi botanegol, Oriel Elysium ac eglwys Norwyaidd Caerdydd. Mae paentiadau Natalie yn darlunio’r perthnasoedd cymdeithasol trwy ddefnydd beiddgar o liw a gofod. Mae’r portread o ddeinameg rhyngbersonol yn ddiddorol ond yn llawn tyndra. Y tynfa gwthio rhwng tynerwch a thensiwn wrth geisio dal hunaniaeth a rhaglen ddogfen gymdeithasol gyda’r ffocws ar gyfansoddiadau ciplun o fywyd bob dydd. Creu ymdeimlad o densiwn amwys, gwacter, diflastod a phryder.

Lola Rose Chapman, mae Lola yn arlunydd yng Ngorllewin Cymru ac mae wedi’i ysbrydoli gan y tirweddau brodorol. Nid delwedd ddarluniadol o leoliad yw ei gwaith ond yn hytrach mae’n dal awyrgylch a hanfod y lle a wnaed yn gorfforol. Daw’r gwaith o ymateb digymell i’r amgylchedd a greddf naturiol sy’n ffurfio ei hun yn strôc a marciau brwsh hylif. Mae’r paentiad yn ennyn teimlad o ehangder heb unrhyw derfynau, a thrwy broses heb ei chynllunio yn aml, mae’r gwaith yn datblygu ac yn datgelu ei hun.


Community-verified icon

Upcoming Exhibitions

Ian Phillips a Anne Cakebread

06/07/2024 - 31/08/2024

Significant Forms

06/09/2024 - 06/10/2024