Seren Stacey

Seren Stacey

Astudiodd Star Stacey Gelf Tecstilau yn Ysgol Gelf Winchester, gan fynd ymlaen i gynnal preswyliadau artistiaid a churadu arddangosfeydd safle-benodol. Mae hi wedi gweithio fel swyddog addysg yn Oriel Oriel Myrddin ac mae’n parhau i fod yn angerddol am ei gwaith ym maes addysg celf.

Mae cardiau lliw Stacey Star yn ail-ddychmygu siartiau plygu rhai cwmnïau paent adnabyddus o Loegr. Mae’r ystod o liwiau, a gesglir o arwynebau treuliedig lleoedd cyfarwydd, yn gweithredu fel map amgen o ofod, gyda mewnwelediad a hiwmor yn dod i’r amlwg rhwng y delweddau a’r geiriau.

Mae Llledd Aberteifi yn gasgliad o liwiau a threftadaeth gyfoes o bob rhan o Dref Aberteifi a phentref cyfagos Cilgerran, gyda theitlau wedi’u hysbrydoli gan enwau lleoedd lleol, cyfeiriadau hanesyddol a bywyd gwyllt brodorol. Mae’r Cerdyn Lliw LL&P yn cynrychioli gaeaf o deithiau cerdded ymhellach i fyny Afon Teifi yn Nhref Llandysul a Phontyweli. Mae’r paletau unigryw hyn yn dal eiliad fflyd mewn amser; wyneb plicio garej sydd i’w newid yn fuan, y botel nwy yn y lliw mwstard perffaith sy’n aros i’w chasglu, neu ffenestri gwyngalchog adnewyddiad sydd ar ddod.

LLiwiau Aberteifi Cerdyn lliw (dwy ochr)

88 x 70cm

Print Giclee ar bapur engrafiad Almaeneg Hahnmule

£695