Charlotte Baxter

Mae Charlotte yn gweithio’n bennaf gyda leino a thorri pren, ac mae’r broses gwneud printiau ei hun yn dylanwadu’n fawr ar ei gwaith, gyda phob elfen yn dod â’i chyfleoedd cyffrous ei hun. I ddechrau, mae’r broses bron yn gerfluniol o gerfio’r blociau. Mae hi’n defnyddio amrywiaeth o offer bach i dorri i ffwrdd a datgelu’r ddelwedd – yn aml yn gweithio’n llawrydd ar y pwynt hwn i ychwanegu gwead a phatrwm gan ddefnyddio’r marciau cŷn naturiol a wneir gan yr offer. Os yw’n defnyddio pren ar gyfer ei floc, bydd y grawn yn aml yn dod yn rhan annatod o’r ddelwedd ac yn ein hatgoffa o dreigl amser a chylchoedd y tymhorau. Yna bydd hi’n incio’r bloc gan ddefnyddio rholer, gan newid trwch a thryloywder yr inc i greu effeithiau diddorol ac amrywiol. Ychwanegir haenau trwy argraffu ar ben y print cychwynnol gan ddefnyddio blociau ychwanegol (aml-floc) neu drwy dorri’r un bloc i ffwrdd ac yna argraffu gyda lliw gwahanol (dull lleihau).

Twyni Bach

Charlotte Baxter CYM

65 x 52cm

Wood and lino cut with blind embossing

£380

Nant Y Moch

Charlotte Baxter CYM

53.5 x 65.5cm

Torlun Pren a leino

£380

Choughs

Charlotte Baxter CYM

33 x 46cm

Toriad leino a toriad pren gyda chine colle

£380

Bore/Morning 1

Charlotte Baxter CYM

44cm x 62cm

Pren a Leino

£370

Niwl Dros Y Gors

Charlotte Baxter CYM

67.5cm x 44cm

leino

£450

Eithin / Gorse

Charlotte Baxter CYM

59 x 49cm

toriad pren

£380

Machlud

Charlotte Baxter CYM

46 x 47cm

print

£210