John Bourne

“Rwy’n cofio peintio llun o Siôn Corn pan oeddwn yn dair oed ac rwyf wedi parhau i beintio ers hynny. Tra yn yr ysgol darganfyddais Ways of Thought gan yr athronydd A. N. Whitehead. Rwy’n gweld Celf fel ffurf o Athroniaeth Weledol, yn ceisio cyrraedd gwirioneddau na ellir eu mynegi mewn geiriau.”

Yn beintiwr llawn amser ers 1986, yn 2001 ymunodd John â’r Stuckists, wedi’i ysbrydoli gan erthygl ar y Stuckists yn y Sunday Times ac yn 2004 helpais i guradu ein harddangosfa fawr iawn yn Oriel Gelf Walker, Lerpwl.

Yn ystod arddangosfa Stuckists ym Mhrifysgol Caint, cafodd John ei gyfweld gan Edward Lucie-Smith am Stuckism, grŵp sy’n hyrwyddo peintio ffigurol dros gelf gysyniadol.

Mae wedi dangos yn ddiweddar yn y ddau Agored Mostyn diwethaf ac yn arddangosfa Annwn yn ddiweddar yn Nhŷ Pawb, Wrecsam ac mae gan ei waith brynwyr yn UDA, Tsieina ac Iran.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bourne_(artist)

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bourne_(artist)