Mathew Edenbrow


‘Mae fy ngwaith yn cael ei lywio鈥檔 gryf gan fy mhrofiadau bywyd amrywiol gydag
anifeiliaid gwyllt yn ogystal 芒鈥檓 dealltwriaeth academaidd o ymddygiad anifeiliaid a
enillwyd yn ystod, ac ar 么l ennill fy PhD yn ymchwilio i bersonoliaeth anifeiliaid. yn
ystod camau cynnar fy ngyrfa academaidd y deuthum i werthfawrogi a chyffroi
cymhlethdodau ymddygiad anifeiliaid yn llawn. Rwy鈥檔 tynnu ar y profiadau hyn yn
awr gan ddefnyddio clai fel cyfrwng i archwilio harddwch y ffurf anifail sy鈥檔 datgelu
rhywbeth nas sylwyd o鈥檙 blaen gobeithio.
Yn 2020, cafodd fy ngwaith ei ddewis i fod yn rownd derfynol Artist Bywyd Gwyllt y
Flwyddyn Sefydliad David Shepherd, a gwobr Artist Datblygol Creu Oriel. Mae
gwaith hefyd wedi'i ddewis ar gyfer arddangosfa flynyddol Cymdeithas Frenhinol yr
Artistiaid Morol yn oriel Mall yn Llundain.
Yn y misoedd diwethaf rwyf hefyd wedi dechrau cynhyrchu cerfluniau cyfoes, gan
archwilio yn 么l ffurf a lliw a sut mae'r ddau yn rhyngweithio yn y gofod ffisegol. mae'r
corff hwn o waith yn esblygu ac yn datblygu ar hyn o bryd wrth i mi archwilio'r
agwedd newydd hon ar fy ymarfer.’

Stoat (Mustela erminea)

Mathew Edenbrow Cym

17 x 10 x 19cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£350

Raven (Corvus corax)

Mathew Edenbrow Cym

19 x 10 x 20cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£350

Harbour seal (Phoca vitulina)

Mathew Edenbrow Cym

29 x 21 x 28cm

Ceramig, acryligau cymhwysol, llinell bysgota

£600

Red squirrel II (Sciurus vulgaris)

Mathew Edenbrow Cym

21 x 12 x 43cm

Ceramig, iswydredd cymhwysol, bedw arian

£450

Common toad (Bufo bufo)

Mathew Edenbrow Cym

18 x 17 x 11cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£350

Roe deer (Capreolus capreolus)

Mathew Edenbrow Cym

£400

Red Kite (Milvus milvus)

Mathew Edenbrow Cym

15 x 15 x 33cm

Acryligau ceramig a chymhwysol

£350

Badger (Meles meles)

Mathew Edenbrow Cym

32 x 18 x 30cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£550

Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)

Mathew Edenbrow Cym

£600

Red fox (Vulpes vulpes)

Mathew Edenbrow Cym

31 x 18 x 21cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£500

Common Dolphin (Delphinus delphinus)

Mathew Edenbrow Cym

34 x 18 x 20cm

Caramig, acryligau cymhwysol, yw

£350

Northern gannet (Morus bassanus)

Mathew Edenbrow Cym

35 x 20 x 51cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£625

Grey heron (Ardea cinerea)

Mathew Edenbrow Cym

30 x 30 x 84

Acryligau ceramig a chymhwysol

£975

Common Octopus (Octopus Vulgaris)

Mathew Edenbrow Cym

35 x 35 x 17cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£550

Red squirrel I (Sciurus vulgaris)

Mathew Edenbrow Cym

37 x 21 x 14 cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£400

European hare (Lepus europaeus)

Mathew Edenbrow Cym

26 x 10 x 16 cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£350

European otter (Lutra lutra)

Mathew Edenbrow Cym

36 x 38 x 19 cm

Ceramig a thanwydredd cymhwysol

£575

Red Fox (vulpes vulpes)

Mathew Edenbrow Cym

42cm x 20cm

Seramic

£400

Galapagos Land Iguana (conolophus subcristatus)

Mathew Edenbrow Cym

63cm x 17cm x 17cm

Seramic

£600

Relaxed Chimpanzee

Mathew Edenbrow Cym

21cm x 24cm x 17cm

Seramic

£400

Laugh

Mathew Edenbrow Cym

21cm x 25cm x 17cm

Seramic

£400

New Arrival

Mathew Edenbrow Cym

51cm x 43cm x 22cm

Seramic

£950

Captured Attention

Mathew Edenbrow Cym

28cm x 19cm x 25cm

seramic

£400