Nicolle Menegaldo

Mae fy ngwaith yn cael ei ddylanwadu gan yr angen i warchod y ffordd wledig a thraddodiadol o fyw yng Nghymru. Rwy’n cefnogi YDCW, Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig.

Ers 1928, mae YDCW wedi bod yn sefyll dros bobl a lleoedd cefn gwlad Cymru a diogelu ein tirweddau unigryw. O amddiffyn mannau gwyllt rhag datblygiad dinistriol, creu cymunedau gwledig cynaliadwy, rydw i’n frwd dros greu cefn gwlad sy’n gweithio i bawb.

YDCW yw’r unig sefydliad annibynnol sy’n sefyll dros gefn gwlad Cymru, mae’r aelodau cymunedol yn dwyn y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i gyfrif ac yn sicrhau bod pobl leol yn cael dweud eu dweud. Bob dydd rydym yn cymryd camau i sicrhau bod harddwch rhyfeddol ein gwlad yn cael ei gadw ar gyfer y genhedlaeth nesaf a thu hwnt.

Rwy’n gobeithio y bydd y darnau hyn yn ysbrydoli yn ein calonnau harddwch ein treftadaeth yng Nghymru.

Urn of figs

Nicolle Menegaldo CYM

41.5cm x 41.5cm

Cyfryngau cymysg

£275

Y bwthyn ar y bryn (the cottage on the hill)

Nicolle Menegaldo CYM

41.5cm x 41.5cm

Cyfryngau cymysg

£275

Cottage by the old school path

Nicolle Menegaldo CYM

41.5cm x 41.5cm

Cyfryngau cymysg

£275

Old welsh church

Nicolle Menegaldo CYM

42cm x 42cm

Cyfryngau cymysg

£275