Sam Vicary

Mae Sam yn ymroddedig i beintio ac yn tynnu ar brofiad personol a’i hymarfer cerdded i gael ysbrydoliaeth. Mae ei phaentiadau tawel yn eiliadau crog, lle mae’n ymddangos bod amser wedi dod i ben a meddyliau’n setlo i mewn.

Mae Sam yn defnyddio bywyd llonydd i greu safbwyntiau lluosog. Mae potiau a phlatiau yn y blaendir yn mynd â’r gwyliwr ar daith drwy’r dirwedd i setlo ar ddarn sy’n arwain i rywle arall. Mae’n cydbwyso gwrthrychau bywyd llonydd ar waliau a llwyfannau creigiog ac yn cyfeilio’r gwyliwr ar lwybr i Fynyddoedd y Preseli â motiff tapestri Cymreig.

“Rwy’n dechrau yn y dirwedd gyda’r hyn y gallaf ei weld. Rwy’n dinistrio llawer o’r paentiad ar y dechrau – yn gwneud llanast o bethau a gweithio gyda syniadau ac atgofion sy’n gysylltiedig â’r lle. Yr her yw gwneud rhywbeth yn y stiwdio gyda’r paent a’r marciau sydd ar ôl.”

Mae Sam yn dod o Sir Benfro ac yn byw yn Aberteifi. Mae ganddi radd yn y celfyddydau gweledol o Brifysgol De Montfort a gyrfa yn gweithio yn y celfyddydau yng Nghymru.

The Pilgrimage Y Bererindod 2

129 x 128.5cm

Olew ar Gynfas

£1950

Spring the Memory of Garn Fawr

70 x 50cm

Olew ar Gynfas

£950

Landscape with Still Life

31 x 31cm

Olew ar gynfas

£495