Sean Robinson

Sean Robinson

Dyma arddangosfa gyntaf Sean gyda ni ac ni allem fod yn fwy cyffrous i weld ei gerfluniau 3D yn cael eu harddangos yn ein gofod ‘Ystafell Arlunio’ ar y llawr gwaelod. Graddiodd Sean mewn Cerflun Amgylcheddol. Datblygodd ei sgiliau proffesiynol ac ymarferol i ddechrau gan weithio ym maes celfyddyd gain ac adfer hen bethau cyn symud i greu modelau llonydd a symudol ar gyfer ffotograffiaeth a ffilm fasnachol.
Efallai ei bod yn anodd categoreiddio, mae gwaith Sean yn parhau i fanteisio ar ei sgiliau cerflunio, adfer celf a dylunio 3D ac er ei fod yn hapus i gymryd comisiynau pwrpasol ar gyfer cleientiaid mae’n parhau i ddilyn ei ddiddordebau drwy ddatblygu ei syniadau ei hun gan gynnwys y gwaith diweddar hwn a ddangosir yma yn Canfas.
Mae ei waith, yn bersonol ac wedi’i gomisiynu, wedi cael ei ddangos yn helaeth ledled y DU ac Ewrop.