Sophie Turner

Raven by Sophie Turner

“Mae fy lluniau olew cyfedol yn deyrnged i “Gretel”, frân yn ffoi fe welais wedi ei anafu ar ochr y ffordd. Llwyddais i ailsefydlu hi nol i’r gwyllt. Roedd yn anrhydedd i gael y profiad yma i fod mor agos i anifail mor swil ond anhygoel. Yn and dim, roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi ennill ei hymddiriedaeth o fewn y 10 wythnos fer roeddwn i wedi bondio â hi. Fe wnaeth hi ddod pob man a fi. Pryd roeddwn i ti allan fe wneath hi treulio ei hamser ar fy ysgwyd neu glwydo ar gangen gyfagos.

Wedi dysgu llawer o “Gretel”, a hefyd yn byw yn agos i deulu o rooks, rwyf wedi dysgu i garu a pharchu’r holl adar corvid.

Gan ymgorffori naws gothig iawn yn fy ngwaith, gan ymdrechu i ddal personoliaeth unigryw yr adar ym mhob darn fel pe bai’n bortread clasurol. ”

Sophie Turner arlunydd, dylunydd cerameg a gemwaith. Graddiodd o brifysgol Middlesex ym 1999 gyda BA mewn dylunio tri dimensiwn, gan arbenigo mewn cerameg.