Philip Huckin

Mae Philip Huckin wedi arddangos gwaith mewn orielau Cymraeg a Saesneg ac mae ganddo waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat Cymreig, DU a rhyngwladol

“Yn ganolog i fy ngwaith mae tirwedd Ceredigion, y mynyddoedd, y bryniau a’r arfordir, sy’n ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth. Yma mae ffiniau naturiol ac o waith dyn yn diffinio’r dirwedd: llinellau’r caeau a ddiffinnir gan goed, sietynnau a chloddiau; dyffrynnoedd yr afonydd yn torri ac yn ymdroelli drwy’r dirwedd; y ffin rhwng yr ucheldir a’r dirwedd fugeiliol islaw; a’r ffermydd, aneddiadau ac adfeilion sy’n cyfeirio at orffennol hanesyddol a diwylliannol dwfn Ceredigion.”

Casgliadau Cenedlaethol Cymru

Oriel MOMA Machynlleth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

Llyfrau

Hud Afon Arth – Gwasg Gwynfil, 2015

Ysbryd Ystrad Fflur – Gwasg Gwynfil, 2015

Cwm y Wrach – Atebol, 2020