Philip Huckin

Mae Philip Huckin wedi arddangos gwaith mewn orielau Cymraeg a Saesneg ac mae ganddo waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat Cymreig, DU a rhyngwladol

“Yn ganolog i fy ngwaith mae tirwedd Ceredigion, y mynyddoedd, y bryniau a’r arfordir, sy’n ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth. Yma mae ffiniau naturiol ac o waith dyn yn diffinio’r dirwedd: llinellau’r caeau a ddiffinnir gan goed, sietynnau a chloddiau; dyffrynnoedd yr afonydd yn torri ac yn ymdroelli drwy’r dirwedd; y ffin rhwng yr ucheldir a’r dirwedd fugeiliol islaw; a’r ffermydd, aneddiadau ac adfeilion sy’n cyfeirio at orffennol hanesyddol a diwylliannol dwfn Ceredigion.”

Casgliadau Cenedlaethol Cymru

Oriel MOMA Machynlleth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

Llyfrau

Hud Afon Arth – Gwasg Gwynfil, 2015

Ysbryd Ystrad Fflur – Gwasg Gwynfil, 2015

Cwm y Wrach – Atebol, 2020

 

Yr Eithin Yn Y Eira, Gorse In The Snow

Philip Huckin

96cm x 126.5cm

Acrylig

£2950

Ysbryd Ystrad fflur, The Spirit Of Strata Florida

Philip Huckin

96cm x 126.5cm

Acrylig

£2950

Dros yr Afon/Over The River Arth, Pennant, Ceredigion

Philip Huckin

50cm x 40cm

Acrylig

£495

Ar Lan Y Mor/By The Sea Aberaeron

Philip Huckin

75cm x 106cm

Acrylig

£1500

Diptych: Uwchben Tregaron ac i llawr y ffordd i Lambed/Above and down the road from Lampeter

Philip Huckin

75cm x 106cm

Acrylig

£950

Blodau Gwyllt/Wildflowers Aberaeron

Philip Huckin

56cm x 76cm

Dyfrlliw

£950

Broc Aberarth/Aberarth Driftwood

Philip Huckin

56cm x 76cm

Dyfrlliw

£950

Gafael y Gaeaf / Winter & Grip

Philip Huckin

455mm x 555mm

acrylic / acrylig ar ganfas

£495