Artistiaid

Dyma rai o’r arlunwyr a’r gwneuthurwyr enwog sy’n dangos eu gwaith yn Canfas ar hyn o bryd. Darganfod ac ailddarganfod arlunwyr rhagorol o Gymru trwy 6 arddangosfa wedi’u curadu’r flwyddyn. Mae’r arddangosfeydd sydd ar ddod yn cynnwys cymysgedd o arddangosfeydd grwpiau unigol a thematig yn ogystal â digwyddiadau diwylliannol eraill.

Cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr artistiaid newydd sydd i fod i arddangos yn fuan.

Katie Allen

Katie Allen

Katie Allen artist

Charlotte Baxter

Charlotte Baxter gwneuthurwr printiau

Peter Bodenham

Mae hysbysu a fframio'r llongau bwced ceramig yn ystod o ffynonellau, ymdeimlad personol o le neu hunaniaeth leoliadol a'r cysylltiad rhwng y gwneuthurwr a'r tir.

John Bourne

Yn beintiwr llawn amser ers 1986, yn 2001 ymunodd John â’r Stuckists, wedi’i ysbrydoli gan erthygl ar y Stuckists yn y Sunday Times ac yn 2004

Sebastien Boyesen

Sebastien Boyesen

Lucy Burns

Lucy Burns Artist

Anne Cakebread

Darlunydd ac arlunydd yw Anne Cakebread wedi'i leoli yn St. Dogmaels, Gorllewin Cymru, y DU. Mae hi wedi cynhyrchu gwaith celf ar gyfer rhaglenni teledu a hysbysebion teledu Cenedlaethol, cylchgronau Cenedlaethol, papurau newydd a chyhoeddwyr llyfrau ynghyd â chreu a darlunio’r gyfres iaith ‘Teach your Dog…’ a ‘Teach Your Cat…’ sy’n gwerthu orau. Hi hefyd…

Lola Rose Chapman

Mae Lola yn arlunydd o Orllewin Cymru ac mae wedi'i ysbrydoli gan y tirweddau brodorol. Nid delwedd ddarluniadol o leoliad yw ei gwaith ond yn hytrach mae'n dal awyrgylch a hanfod y lle a wnaed yn gorfforol.

Natalie Chapman

Mae Natalie Chapman yn arlunydd ffigurol wedi'i leoli yn nhref farchnad fach Aberaeron. Ar ôl astudio Celf a Dylunio yng Ngholeg Ceredigion mae hi wedi mynd ymlaen i ennill gradd hons o'r radd flaenaf mewn celf gain yng Ngholeg Syr Gar Garmarthen.

Harriet Chapman

yn artist amlddisgyblaethol o Orllewin Cymru, yn gweithio gyda Textiles, Paint and Collage.

Carl Chapple

Peintiwr portreadau o Brydain yw Carl Chapple, a astudiodd yn Ysgol Gelf St Martin yn Llundain. Yn wreiddiol o Dartmoor yn Ne Lloegr, mae bellach yn byw ac yn gweithio yn Ne Cymru.

Cranogwen

Simon Dorrell

Preswylydd St Dogmaels, Simon Dorrell yw golygydd celf yr HORTUS chwarterol garddio rhyngwladol, mae wedi cyfrannu olyniaeth o luniau inc cain er 1988 ac mae ei waith yn adnabyddus ledled y byd.

Mathew Edenbrow

Cerflun wedi ei leoli yn Llangeithio , Ceredigion yw Mathew . 'Mae fy ngwaith yn cael ei lywio'n gryf gan fy mhrofiadau bywyd amrywiol gydag anifeiliaid gwyllt yn ogystal â'm dealltwriaeth academaidd o ymddygiad anifeiliaid a enillwyd yn ystod, ac ar ôl ennill fy PhD yn ymchwilio i bersonoliaeth anifeiliaid'.

Carwyn Evans

Mae gwaith yr arlunydd Carwyn Evans o Gaerdydd yn archwilio tirwedd iaith, ddiwylliannol, wledig ac amaethyddol Cymru a hanes ei deulu ei hun.

Pine Feroda

Mae Pine Feroda yn grŵp o wneuthurwyr printiau o Gymru a Dyfnaint a ffurfiodd ym mis Tachwedd 2013 yn ystod gweithdy arbrofol mewn gwneud printiau cydweithredol yn Hartland, Gogledd Dyfnaint.

Alexander Fox-Robinson

Artist o orllewin Cymru

Carol Francis

Carol Francis

Joe Frowen

Joe Frowen

Gan weithio mewn hen arddulliau fel llusgo slipiau a thaflu coil, ond gan gymysgu ei waith â thechnegau newydd fel decals cerameg, mae Joe yn cynhyrchu gwaith yn seiliedig ar realiti bob yn ail a ffuglen wyddonol a ddarlunnir ar lestr cerameg.

Anne Gibbs

Mae gwaith cyfredol Anne Gibbs yn dwyn ynghyd ddetholiad o luniadau tri dimensiwn a gwrthrychau wedi’u curadu gan liw, gan amlygu gwahanol arwynebau, technegau a dylanwadau. Ar ôl bod yn gasglwr ers plentyndod, mae hi'n cydosod gwrthrychau cartref neu wyddonol - yn ddawnus neu'n cael eu casglu o siopau hen bethau ac arwerthiannau cist car.…

Eloise Govier

Mae paentiadau olew bywiog, lliwgar Eloise Govier wedi gwneud ei “etifedd yn amlwg i etifeddiaeth Syr Kyffin” (Robin Turner, Western Mail).

Marian Haf

Mae Marian Haf yn gweithio o’i stiwdio ardd yn ei chornel enedigol o Geredigion

Elizabeth Haines

Mae Elizabeth Haines wedi byw a gweithio yn Sir Benfro am dros 40 mlynedd. Er ei bod yn gweithio’n gyson mewn llyfrau braslunio, daw ei hysbrydoliaeth o farddoniaeth a cherddoriaeth yn ogystal â’r byd naturiol.

Carole Hodgson

Carole Hodgson

Mae Carole Hodgson wedi byw yn Llandudoch ac Llundain ers 1964 ac wedi arddangos, ysbrydoli a dysgu rhai o arlunydd cyfoes pwysicaf y byd.

Neale Howells

Cyfeirir yn aml at yr artist o Gastell-nedd, Neale Howells, fel ‘bachgen drwg’ celf Cymru. Mae ei waith gweledol yn cyfuno symudiadau celf graffiti, Celf Bop, Mynegiadaeth Haniaethol a Symbolaeth

Philip Huckin

Mae Philip Huckin wedi arddangos gwaith mewn orielau Cymraeg a Saesneg ac mae ganddo waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat Cymreig, DU a rhyngwladol

Sarah Lees

Ganed Sarah yn Coventry ym 1962, ac astudiodd Darlunio bywyd gwyllt yng Nghaerfyrddin cyn dilyn gyrfa fel darlunydd llawrydd. Enillodd BA mewn Celfyddyd Gain yn 2007 ac yna MA gyda Rhagoriaeth mewn Celfyddyd Gain yn 2014 ac mae’n arweinydd cwrs mewn Coleg AB tra’n parhau i beintio ac arddangos.

Plas Llangoedmor & Canfas Gallery

Plas Llangoedmor

Celf yn Plas Llangoedmor

Meinir Mathais

Meinir Mathias

Mae Meinir Mathias yn arlunydd Cyfoes Cymreig. Mae'n archwilio syniadau sy'n ymwneud â chof diwylliannol, hanes, tir a phobl. Mae hi'n darlithio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin a hefyd yn gweithio o'i stiwdio yma yng Ngorllewin Cymru. Mae ei waith yn dod yn fwy a fwy poblogaidd gyda chasglwyr Celf Cymraeg.

Flora McLachlan RE RCA

Rwy’n gweithio o fy stiwdio a ‘ngweithdy fy hunan mewn ysgythriad a maenargraffiad carreg yng Ngorllewin Cymru, ar gyrion rhostir gwyllt, â choed cennog o’i gwmpas.

Nicolle Menegaldo

Mae fy ngwaith yn cael ei ddylanwadu gan yr angen i warchod y ffordd wledig a thraddodiadol o fyw yng Nghymru.

Ellis O’connor

Ellis O'connor, arlunydd tirwedd gyfoes

Ian Phillips

Mae'r arlunydd o Aberystwyth, Ian Phillips, yn wneuthurwr printiau o fri rhyngwladol sy'n fwyaf adnabyddus am ei brintiau lliain haenog trawiadol o dirwedd Cymru y mae wedi bod yn eu hargraffu â llaw ers dros ugain mlynedd.

Sean Robinson

Sean Robinson Artist

Clare Rose

Mae'r artist o St Dogmaels, Clare, yn gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau cymysg sy'n archwilio effeithiau golau yn benodol, tirwedd Sir Benfro.

Rose Sanderson

Bellach wedi'i seilio ar arfordir Gorllewin Cymru, mae Rose wedi arddangos ledled y DU, ac ymhellach i ffwrdd gan gynnwys Amsterdam, Brwsel, Munich, Efrog Newydd, Los Angeles, Melbourne, Hong Kong, Singapore a BC, Canada. Yn wreiddiol yn ddarlunydd, gan gwblhau ei BA (Anrh) yn 2003, mae hi wedi cynhyrchu gwaith i rai fel y BBC…

Maximillian Victor Self

Maximillian Victor Self

Maximillian Victor Self

Kevin Sinnott

Un o arlunwyr mwyaf blaenllaw Cymru, Kevin Sinnott, gyda’i waith yn seiliedig ar gymeriadau a chymunedau lleol.

Seren Stacey

Seren Stacey

Astudiodd Star Stacey Gelf Tecstilau yn Ysgol Gelf Winchester, gan fynd ymlaen i gynnal preswyliadau artistiaid a churadu arddangosfeydd safle-benodol.

André Stitt

Ar hyn o bryd yn Athro Celfyddyd Gain/Peintio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, yn Gadeirydd ar y Ganolfan Ymchwil Celfyddyd Gain ac yn Gymrawd y Gymdeithas Gelf Frenhinol a’r Academi Addysg Uwch, mae enw da Andre yn seiliedig ar ei yrfa fel artist rhyngddisgyblaethol; yn 2008 cafodd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru…

Angharad Taris

Dewiswyd yr Artist Lleol Angharad Taris ar gyfer seithfed rhifyn FBA Futures, yr arddangosfa flynyddol sy'n arddangos y gorau mewn paentio ffigurol cyfoes newydd, arlunio, cerflunio a gwneud printiau gan raddedigion celf rhagorol 2018. Cyflwynir yr arddangosfa gan Ffederasiwn Artistiaid Prydain. (FBA) yn Orielau Mall yng nghanol Llundain

Kathy Thomson

Raven by Sophie Turner

Sophie Turner

Mae paentiadau olew Sophie Turner yn dod â phortread clasurol i fyd yr adar.

Sam Vicary

Mae Sam Vicary yn arddangos golygfeydd bach yn nhirwedd Cymru; cofnod o fywiogrwydd natur ar ddechrau'r Haf. Gellid anwybyddu rhai golygfeydd yn hawdd. Myfyrdodau yn y Teifi a choeden afal mewn pot ar sil y ffenestr yw'r ysbrydoliaeth ar gyfer y gwaith sy'n cael ei arddangos.

Seán Vicary

Mae gwaith Seàn yn archwilio syniadau sydd wrth wraidd ein perthynas â'r byd, lle a thirwedd naturiol.

Stephen West

Mae Stephen West yn artist, cerflunydd, darlithydd, curadur ac awdur profiadol sy'n gweithio yn Nolypebyll Maldwyn Wales UK. Genedigaeth; 1952 Henley-on-Thames UK. Mae'n aelod o'r Academi Frenhinol Gymreig.

Claire Wigley

Artist yn byw ac yn gweithio yng Ngorllewin Cymru

Oes gennych chi Gwestiwn?

Os hoffwch wybod mwy am ein arlunwyr, neu hyd yn oed os ydych yn arlunydd o Gymru ac yr hoffech inni ystyried arddangos eich gwaith eich hun, cysylltwch â ni heddiw, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.