Marian Haf

Mae Marian Haf yn gweithio o’i stiwdio ardd yn ei chornel enedigol o Geredigion gan gymryd ysbrydoliaeth o ei bywyd yng nghefn gwlad gorllewin Cymru yn raddedig mewn peintio celfyddyd gain ac yn wneuthurwr printiau hunanddysgedig yn gweithio
yn bennaf gyda cholagraff yn mwynhau ei hygyrchedd a’i bosibiliadau. Mae Marian yn gweithio trwy rwygo a thynnu i mewn i fwrdd mownt sydd wedi’i incio intaglio gan arwain at ddyfnder tonyddol meddal wedi’i atalnodi gan
llinellau miniog a dotiau staccato yn aml yn ei gyfuno â boglynnu, Marian yn mwynhau’r eiliad tawel naratif yn cael ei ddal ar ail olwg neu olwg agosach. Mae’r darnau yn yr arddangosfa yn adlewyrchiad o Atgofion, profiadau a sentimentalrwydd y Mariaid yn gysylltiedig â ffordd o fyw Ceredigion.

Dwynwen

Marian Haf cym

36 x 46cm

Collagraph and gold leaf

£280