CANFAS

Oriel gelf annibynnol yng Ngorllewin Cymru yw Oriel Canfas, sy’n arddangos gwaith artistiaid, peintwyr a cherflunwyr proffesiynol o Gymru. Mae gennym 4 gofod oriel, sy’n dangos artistiaid cyfoes o Gymru.

Croeso i Canfas

Arddangosfeydd a Digwyddiadau 2024

 Chwefror –Elemental – Anne Cakebread

Mawrth – Angharad Taris

 Ebrill Joe Frowen  / Alexander Fox-Robinson

Mai – Carol Francis / John Bourne

 Mehefin – Mathew Edenbrow

Gorffennaf – Ian Phillips / Anne Cakebread

 Awst –Ian Phillips / Anne Cakebread

 Medi – Significant Forms – Craft Festival Wales

 Hydref – Other Voices

Tachwedd – Aberystwyth Printmakers

Dathliad Gaeaf o Gelfyddyd Gymreig a Plas Llangoedmor

Mis RhagfyrAberystwyth Printmakers

 

Oriel Gelf Canfas

Croeso i Canfas, oriel annibynnol yn ganol y dref Aberteifi, Gorllewin Cymru, yn arbenigo mewn paentiadau a cherfluniau cyfoes Cymreig. Wedi’i leoli yn union gyfebran â Chastell Aberteifi (cartref i’r Eisteddfod gyntaf), mae Canfas yn arddangos y gorau o artistiaid Cymreig sefydledig ac sy’n dod i’r amlwg ac enillwyr Celf Gain a Cherameg Meddal Aur Eisteddfod

Mae Canfas yn gyrchfan i gwsmeriaid sy’n chwilio am gelf wreiddiol yng Nghymru.

Mae croeso i gwsmeriaid ymweld â’r oriel yn Aberteifi neu weld arddangosfeydd a phrynu ar lein

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

Ymunwch gyda ein rhestr e-bost fel y gallwn roi’r wybodaeth diweddaraf I chi am ddywyddiadau yn Canfas. Gallwch ddod yn Ffrind Cansfas sy’n rhoi hawl I chi gael yr holl gwybodaeth argraffedig am ein harddangosfeydd, gwahoddiadau I ddigwyddiadau Ffrind unigryw, gostyngiadau a buddion eraill gan gynnwys sgyrsiau artistiaid 8 – 10 waith y flwyddyn a gostyngiad o 10% ar gyflenwadau celf o Siop Gelf ‘Y Wiber’ yn Castell Newydd Emlyn.