Meinir Mathias

Gan weithio’n bennaf gyda phaent olew ac argraffu intaglio, mae ei gweithiau diweddaraf yn adlewyrchu’r syniad o ‘Rebel’. Mae llawer o’r gyfres hon wedi canolbwyntio ar y Terfysgoedd Beca a’r cymeriadau sy’n cael eu hail-ddynodi trwy’r portreadau trawiadol hyn. Mae’r paentiadau’n chwarae gyda’r syniad o arwriaeth. Mae’r cymeriadau a ddarlunnir yn cael eu rhamantaiddio mewn ystyr fel y buont trwy straeon a chof diwylliannol. Mae’r rhain yn gymeriadau a heriodd awdurdod, a heriodd gyfreithiau a strwythur cymdeithas yng Nghymru. Roeddent yn ymladd yn erbyn imperialaeth ac yn ymladd dros gydraddoldeb ond eto cawsant eu brandio fel troseddwyr gan yr awdurdodau yn eu hamser a’u cosbi’n hallt. Mae Meinir Mathias yn arlunydd Cyfoes Cymreig. Mae’n archwilio syniadau sy’n ymwneud â chof diwylliannol, hanes, tir a phobl. Mae hi’n darlithio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin a hefyd yn gweithio o’i stiwdio yma yng Ngorllewin Cymru. Mae ei waith yn dod yn fwy a fwy poblogaidd gyda chasglwyr Celf Cymraeg.

Mumur yn y awel

58cm x 60cm

Print argraffiad cyfyngedig

£300

Dyma Ni’n Dwad (Mari O’r Pibydd)

39cm x 43cm

Print ailgraffiad cynfryngedig

£200

Un Noson Dau

60cm x 60cm

Print ailgraffiad cynfryngedig

£320

Catrin Glyndwr

54cm x 71cm

print argraffiad cynfyngedig

£350

Swn ar y Bryn

50.5cm 43cm

Print argraffiad cyfyndig

£250