Harriet Chapman

Harriet Chapman

Mae Harriet yn artist tecstilau a pheintio yng Ngorllewin Cymru. Cafodd y tirweddau a’i theulu effaith fawr ar ei gwaith.

Drwy ei gwaith celf mae Harriet yn cyflwyno fersiwn newydd o’i gorffennol, yn creu bywyd newydd drwy wrthrychau o’i gorffennol. Mae patrwm, lliw a siâp yn elfennau allweddol i’w gwaith y mae’n eu dwyn ynghyd drwy fywyd llonydd, ffotograffau a delweddau a ganfuwyd. Harriet yn eu darnio at ei gilydd i greu cyfansoddiad