Carole Hodgson

Carole Hodgson

Mae Carole Hodgson wedi byw yn Llandudoch ac Llundain ers 1964 ac wedi arddangos, ysbrydoli a dysgu rhai o arlunydd cyfoes pwysicaf y byd.
Cafodd eu eni yn Llundain, yn dysgu yn Wimbledon School of art yn 1957-1962 ac wedyn fe wnaeth i Slade. Mae Hodgson wedi arddangos yn y Oriel Flowers, Cork Street, Llundain DU ers 1973 sydd penllanw ôl-weithredol mawr o’i gwaith yn yr oriel yn 2015.
Mae yn arlunydd gydag amlochredd ac amrywiaeth anghyffredin. Mae ei deunyddiau wedi amrywio o efydd, gwydr a gouache ar bapur i ffibr seliwlos a choncrit. Mae ei dylanwadau wedi bod yr un mor eclectrig, gan gynnwys cerflunwaith Groegaidd hynafol, tirwedd Cymru a ffotograffau Edwin Smith o fantell. I gyd-fynd â’r arddangosfa, ysgrifennodd Joan Bakewell: “Rydyn ni’n ceisio llonyddwch lleoedd anghysbell i leddfu ein panig wrth losgi byd-eang. Rydym yn dod o hyd i balm i bryderon modern yn rhannau dwfn y graig a’r ceunant. Mae gwaith Hodgson yn deillio o’r synwyriaethau presennol hyn ac yn rhoi sylw iddynt. [3] ”Mae cerfluniau cyhoeddus mawr Hodgson yn cynnwys Dathliad yr Afon, a gomisiynwyd ym 1989 ar gyfer Kingston upon Thames, cerflun efydd wedi’i leoli ar yr Old London Road ar Gyffordd Ffordd y Frenhines Elizabeth. Mae ganddi sioeau unigol enfawr yn amgueddfeydd blaenllaw ac oriel ym Mhrydain ac o amgylch y byd. Mae wedi cymryd rhann mewn arddangosfeydd unigol yn Oriel Angela Flowers, Llundain; Christies Fine Art Course, Llundain; Theatr Royal Shakespeare, Stratford; ac Prif Ysgol Lawerence, Appleton, Wisconsin. Gallwch gweld ei waith mewn preifat neu fel casgliadau cyhoeddus. Casgliadau cyhoeddus yn cynnwys Arts Council of Great Britain; Prif Ysgol Coleg o Cymru; Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr; Coleg Prifysgol Cymru; Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru; ac Adran yr Amgylchedd, Prifysgol Wisconsin-Madison