Ellis O'connor

Ellis O'connor

Mae Ellis O’Connor yn Artist Tirwedd Gyfoes o’r Alban sy’n gweithio ym maes paentio a darlunio. Yr egni deinamig sydd i’w weld yn y paentiadau yw ymateb ‘Ellis’ i newidiadau a welwyd yn y dirwedd; ‘Symudiad a rhythmau’r môr a’r tir… uno’r môr ag aer, symud glaw a niwl, newid golau yn barhaus – elfennau sy’n ymddangos fel pe baent yn ymwneud â rhywbeth anghyffyrddadwy.’ Er mwyn ymgolli yn yr amgylchedd, mae Ellis yn gwneud llawer o’r gwaith celf ar y safle lle mae tywydd eithafol a’r elfennau’n canfod eu ffordd i mewn i’r darnau. Mae Ellis yn disgrifio’r broses o weithio yn yr awyr agored mewn tywydd gwyllt fel un bron yn ‘berfformiadol’. Mae rhai o’r darnau a wneir ar bapur ar y safle yn dod yn sail i weithiau mwy ar gynfas wedi’u paentio’n ôl yn y stiwdio. Yma, mae Ellis fel arfer yn gweithio gyda phaent olew, gan adeiladu’r arwynebau gan ddefnyddio sylweddau naturiol fel tywod a gwymon sych. Trwy gynhyrchu’r gwaith celf mae’n gobeithio y bydd yn rhoi cyfle i bobl gysylltu â’r dirwedd honno a pharchu’r natur sydd mor wyllt o’n cwmpas, yna meithrin dealltwriaeth ddyfnach ac ysbrydoli eraill i wneud gwahaniaeth.