Toenau a simneiau/Roofs and chimneys

Alexander Fox-Robinson

19cm x 19cm

Acrylig ar bwrdd

£320

Sisyphus

Alexander Fox-Robinson

20 x 17cm

Olew ar banel

£250

Bullfinch

Alexander Fox-Robinson

20 x 20cm

Olew ar banel

£100

Madonna and child

Alexander Fox-Robinson

49 x 69cm

Olew ar banel

£800

Hyacinth Macaw

Alexander Fox-Robinson

31cm x 36cm

Olew

£600