Elizabeth Haines

Mae Elizabeth Haines wedi byw a gweithio yn Sir Benfro am dros 40 mlynedd. Er ei bod yn gweithio’n gyson mewn llyfrau braslunio, daw ei hysbrydoliaeth o farddoniaeth a cherddoriaeth yn ogystal â’r byd naturiol.

Mae Elizabeth Haines wedi byw a gweithio yn Sir Benfro ers dros 40 mlynedd. Er ei bod yn gweithio’n gyson mewn llyfrau braslunio, daw ei hysbrydoliaeth o farddoniaeth a cherddoriaeth yn ogystal â’r byd naturiol. Hyfforddodd fel darlunydd, ond mae ei gwaith wedi esblygu’n raddol i ddull llawer mwy hyblyg a dychmygus, arddull sy’n cydbwyso rhwng topograffi a thynnu dŵr. Mae dylanwadau o baentiad Ewropeaidd a Phrydain o ddechrau’r 20fed ganrif yn amlwg.

Mae ei gwaith yn dwyn i gof dirwedd Ffrainc yn ogystal â Chymru ac, er ei bod wedi’i seilio ar arsylwi, fe’i disgrifir yn aml fel rhywbeth swrrealaidd a breuddwydiol. Mae hi wedi bod yn Artist Preswyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae ganddi PhD mewn Athroniaeth o Brifysgol Cymru. Mae ei thesis, The Web of Exchange, yn archwilio’r berthynas rhwng y gwahanol gelf, ac mae hi wedi cyfrannu papurau at gyfnodolion amrywiol. Mae ei gwaith yng nghasgliadau Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a Phrifysgol Cymru, yn ogystal â llawer o gasgliadau preifat. Mae hi’n arddangos yn Llundain, Caerdydd a Gorllewin Cymru, yn ogystal ag yn ei stiwdio ym Mryniau Preseli. Mae Elizabeth wedi bod yn Artist Preswyl mewn nifer o ysgolion dros y 30 mlynedd diwethaf, ac mae’n cyfuno Celf ac Athroniaeth mewn gweithdai â phobl ifanc. Gallwch fynd i mewn i baentiadau Elizabeth ar lefel syml, gan ymhyfrydu mewn lliwiau a gweadau, gan fwynhau marciau sy’n ymddangos yn amherthnasol, ond o’r rhain daw gofod mwy a ffurfiau dyfnach i’r amlwg, weithiau mae awgrymiadau o fynyddoedd a choedwigoedd, syniadau am adeiladau a choed a pho bellaf yr ewch chi. i mewn i’r llun po fwyaf sydd i’w weld. William Gibbs 2012.

Landscape

Elizabeth Haines CYM

30cm x 36cm

Acrylig

£400

The castle entrance

Elizabeth Haines CYM

30cm x 36cm

Acrylig

£400

The Teifi at Cardigan

Elizabeth Haines CYM

40.5cm x 40.5cm

Monoprint/dyfrilliw

£450

Surrounded

Elizabeth Haines CYM

74 x 74cm

Olew

£1900

That Other Land

Elizabeth Haines CYM

107 x 57cm

Olew

£2500

Seashore

Elizabeth Haines CYM

97 x 82cm

Olew

£2500

Caer Caractacus

Elizabeth Haines CYM

30cm x 34cm

Olew ar bwrdd

£800

Road To Carn Ingli

Elizabeth Haines CYM

50cm x 100cm

Olew ar gynfas

£2500

Uphill All The Way

Elizabeth Haines CYM

50cm x 50cm

Olew ar gynfas

£1200

Path To The Hills

Elizabeth Haines CYM

77cm x 77cm

Acrylig

£700

Evening Light

Elizabeth Haines CYM

46cm x 54cm

Acrylig

£950