Ysgol Gelf Aberteifi@ Stwdio 3

Cyfarfod 7.30pm Sad 9fed Tachwedd @ Stiwdio 3

Cyfarfod 7.30pm Sad 9fed Tachwedd @ Stiwdio 3
Ddydd Sadwrn 9fed Tachwedd am 7.30 yn Stiwdio 3, Aberteifi, bydd Pete Bodenham yn rhoi sgwrs ac yn hwyluso trafodaeth agored ynghyd â Suzi a Beth ar ‘beth a sut mae ysgolion celf yn eu haddysgu?’
Y nod yw casglu grŵp o bobl â diddordeb a allai fod eisiau bod yn rhan o ddatblygiad posibl ysgol gelf Aberteifi gymunedol yn Stiwdio 3. Mae croeso i bawb ond byddai o ddiddordeb i bobl o artistiaid, gwneuthurwyr ac athrawon proffesiynol drwodd i unigolion sydd eisiau mynychu dosbarthiadau celf, dylunio, crefft. Byddai hefyd yn wych cael graddedigion celf sydd eisiau rhannu eu profiadau a phobl a allai fod eisiau mynychu ysgol gelf. Nid oes unrhyw ganlyniadau penodol ar hyn o bryd, mae’n gyfle i ddod at ei gilydd a siarad am syniadau.
Os ydych chi am ymuno â ni am y noson, cysylltwch â suzi@makeitinwales.co.uk i fynegi eich diddordeb.