Carol & Mike Francis ac Adrian Bradbury – Arddangosddfa ' Canfas' gallery, Cardigan

Location: Canfas, Manchester House, Grosvenor Hill, Cardigan SA43 1HY

Date: 28/02/2020 - 23/03/2020

Mae oriel Canfas ’yn Aberteifi yn parhau â’i streak newydd ac arloesol o arddangosfeydd gyda lluniadau a phaentiadau gan seramegwyr clodwiw o Sir Benfro Carol a Mike Francis yn oriel i fyny’r grisiau Oriel 4 a’r printiau celf haniaethol Adrian Bradbury i lawr y grisiau yn Oriel 2.                                                                                                                                                                  Mae Carol a Mike wedi bod yn cynhyrchu cerameg arobryn wedi’i baentio â llaw er1980, gan werthu i gwsmeriaid mewn dros 30 o wahanol wledydd a chynhyrchu gwaith i gleientiaid uchel eu parch gan gynnwys Hampton Court, Harvey Nichols, Fortnum a Mason, Tower of London, Kensington Place, Harrods a Victoria ac Albert Amgueddfa ymhlith eraill.                                             “Mae gan y ddau ohonom gefndir celf gain, Mike yn astudio paentio yn y Coleg Celf Brenhinol, a Carol yn astudio paentio yn Ysgolion yr Academi Frenhinol.”                                                                                                                                                                            Gyda Mike yn ychwanegu “Paentio a darlunio fu ei argyhoeddiad dyfnaf a’i gyfrwng dewisol erioed ac yn awr mewn blynyddoedd diweddarach, mae gwaith yn y maes hwn wedi cael ei adfywio”                                                                                                                  Dywedodd rheolwr yr oriel, Anne Cakebread: “Rydym yn hynod gyffrous i gael dau artist sydd â chymaint o hanes ac enw da yn dangos gyda ni yn Canfas.”

Yn y cyfamser i lawr y grisiau yn Oriel 2, bydd Adrian Bradbury hefyd yn arddangos cyfres gyflawn o’i luniau digidol haniaethol. Mae ei waith yn cael ei greu o luniadau a marciau a wnaed ar leoliad yng Ngorllewin Cymru a’r cyffiniau, cyn ei gyfuno â gweadau ac elfennau eraill yn ddigidol, gan ganiatáu rheolaeth fanwl iawn ar y ddelwedd, o ran lliw a haenu.

Bydd Carol a Mike Francis ac Adrian Bradbury yn arddangos gyda ni rhwng 28/02/20 a 23/03/20 – Agoriad cyhoeddus 6pm dydd Gwener 28ain Chwefror 2020 yn Canfas.

Upcoming Exhibitions

Mathew Edenbrow a Anne Cakebread

01/06/2024 - 29/06/2024

Ian Phillips a Anne Cakebread

06/07/2024 - 31/08/2024

Significant Forms

06/09/2024 - 06/10/2024